OSTO 10P/131/2020 – KSNR 8CoP/6/2021 ,
Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.