JUDr. Blanka Podmajerská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 826 pojednávaní a 740 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckého práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 2615,15 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vyporiadanie BSM + vydanie PO Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 10 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 42 578,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie príslušenstva… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.323,86 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.