JUDr. Blanka Podmajerská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 749 pojednávaní a 654 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody titulom straty… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zapl. 13 533,69 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 716,85 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 1 109,84 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody vo výške 266… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.257,18 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 673,30 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody titulom straty… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 170,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 576,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, neúčinnosť darovacej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozkaz na plnenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.