JUDr. Lenka Protznerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 1 055 pojednávaní a 976 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 642 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 205 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 89
 • Počet potvrdených odvolaní – 64

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 386 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 473 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 203 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 473 – 480. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 17.10.2012 – technika pojednávania, konanie na súde. 12.–13.11.2012 Výklad právnych úkonov a následky ich vád.
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP 4.5.2011 Vysporiadanie BSM–; 2012 – 17.10.2012 – technika pojednávania, konanie na súde. 12.–13.11.2012 Výklad právnych úkonov a následky ich vád.
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP 4.5.2011 Vysporiadanie BSM–

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, O určenie, že zmluvný vzťah trvá Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Určenie trvania platnosti hypotekárnych zmlúv Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, žaloba na zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku + odklad… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Vrátenie zaplateného preddavku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.