JUDr. Eva Sláviková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 042 pojednávaní a 1 089 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101548484/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["E", "F"]
  Odporca – ["Q", "M"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.S 433/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["M", "V"]
  Odporca – ["Q", "U"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101200507/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["O", "K"]
  Odporca – ["M", "A"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100937458/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100918890/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100919069/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100918995/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100755239/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["N", "D"]
  Odporca – ["T", "X"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, č.OU-PO-OOP6-2018/015869-HAK z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["X", "I"]
  Odporca – ["I", "H"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.2249/2018-6,3 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["K", "S"]
  Odporca – ["R", "I"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["I", "A"]
  Odporca – ["L", "G"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100192139/2018 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["C", "Z"]
  Odporca – ["M", "U"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA o… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.889296/2015 zo dňa 15.6.2015 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.SK/0361/99/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["W", "Y"]
  Odporca – ["G", "K"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.