JUDr. Eva Sláviková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 873 pojednávaní a 1 004 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Dôchodky
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – COOP LATEROD družstvo
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.102242880/2017 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – Martin Terpák
  Odporca – Daňový úrad Prešov
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozh.č.ZS… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – Nemocnica arm.gen.L.Svobodu Svidník n.o.
  Odporca – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 4. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – Andrej Medveď
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 54340-2/2018-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – SCIORONTO,a.s.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 6. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – Ing. Vladimír Prislupský
  Odporca – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – Ing. Artúr Benes
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, KDI
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ELDOS - EZ, s.r.o.
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100370403/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – HYDINA SLOVENSKO s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.1172/2017-430 Šim… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – Juraj Puhalla
  Odporca – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.25650-7/2018-BA… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – U. A.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – N. E.
  Odporca – Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava
 3. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – J. O.
  Odporca – V. O.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.V 357/2016 zo dňa 29.2.2016 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – R. K.
  Odporca – W. E.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.680042697/2018/MH zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – V. P.
  Odporca – G. F.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.100224940/2018 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – W. M.
  Odporca – S. L.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.V-19/2014 zo dňa 24.8.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – B. K.
  Odporca – K. B.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.IPV-171-50-1.2/P-B4-17 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – N. G.
  Odporca – Z. X.
 9. Vyhlásenie rozsudku, č.15587-3/2014 - BA zo dňa 10.2.2014 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – F. U.
  Odporca – Z. T.
 10. Vyhlásenie rozsudku, č.2012/00042-10-LJ zo dňa 1.10.2012 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – L. Q.
  Odporca – W. Q.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.