Mgr. Nora Tomková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 486 pojednávaní a 1 723 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba proti Dodatku 2 k… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Veronika Poláčková, JUDr. Erika Šobichová a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["L", "P"]
  Odporca – ["X", "Z"]
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Veronika Poláčková a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["P", "F"]
  Odporca – ["V", "Z"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Veronika Poláčková a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["H", "Y"]
  Odporca – ["Y", "C"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhodn. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Veronika Poláčková a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["F", "V"]
  Odporca – ["J", "P"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Veronika Poláčková a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["Z", "F"]
  Odporca – ["P", "Z"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Veronika Poláčková a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["Y", "N"]
  Odporca – ["M", "U"]
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozhodnutia č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["U", "J"]
  Odporca – ["E", "M"]
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhod. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["E", "R"]
  Odporca – ["Y", "P"]
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – S. W.
  Odporca – K. S.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – L. S.
  Odporca – S. T.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – G. N.
  Odporca – D. V.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhod. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["Q", "N"]
  Odporca – ["S", "G"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozhod. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – P. C.
  Odporca – W. F.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. vo veci… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – R. Y.
  Odporca – R. F.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. DP-2/2014… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Veronika Poláčková, JUDr. Pavol Polka a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – C. E.
  Odporca – S. G.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Veronika Poláčková, JUDr. Pavol Polka a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – M. O.
  Odporca – O. B.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. CPP č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Veronika Poláčková a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["E", "C"]
  Odporca – ["E", "V"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Veronika Poláčková a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["E", "I"]
  Odporca – ["Q", "D"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh.č. 101700486/2018… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Nora Tomková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – W. F.
  Odporca – N. U.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.