JUDr. Vladimír Šalamún

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 1 400 pojednávaní a 1 337 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť závetu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu 5… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 6.656,57… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie mal. do opatery Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, predĺženie pestúnskej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR o sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu v… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 50 973,64 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 511,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.