Mgr. Mária Hlaváčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 35 pojednávaní a 202 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Konkurz
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Reštrukturalizácia
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 5,872.903,16 Sk Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 5,872.903,16 Sk Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 722.427,-Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 57.960,02 EUR s prisl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 5,872.903,16 Sk Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 57.960,02 EUR s prisl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie vlastn.podielu k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 185.829,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 129.120,-Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9.585.603,60 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.