JUDr. Roman Majerský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 338 pojednávaní a 88 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 2 664 pojednávaní a 1 430 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 11 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Generálny riaditeľ Ing. Radovan Majerský, PhD., Ministerstvo Financií Slovenskej republiky.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Generálny riaditeľ Ing. Radovan Majerský, PhD., Ministerstvo Financií Slovenskej republiky.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Generálny riaditeľ Ing. Radovan Majerský, PhD., Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Generálny riaditeľ Ing. Radovan Majerský, PhD., Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 10
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1440 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 36 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 464 – 477. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 298
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 206

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1448,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 393 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 0 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 167,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 6
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1128 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 677 – 688. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 202
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 138

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 462 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 511 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 320 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 62,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 71,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 686 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 145 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 115
 • Počet potvrdených odvolaní – 94

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 487 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 462 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 251 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 501 – 508. mieste. Za kvalitu získal 11,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – seminár – 16.–17.05.2013
 • 2011 – Seminár – 2; 2013 – seminár – 16.–17.05.2013
 • 2011 – Seminár – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na uznanie rozhodnutia o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.