Results

 1. KSNR 15Cob/296/2012 – OSLV 13Cb/80/2012 – KSNR… Public judicial proceeding lasts since

 2. OSNM 8P/9/2015
  Rodinné právo – Rozvod
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 5 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Andrea Vojteková Fejérová
 3. OSKE1 10T/21/2015
  Trestné právo – Majetok
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 5 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
 4. OSNZ 18C/48/2015 Public judicial proceeding lasts since

  Registering 7 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judges – JUDr. Denisa Cviková and JUDr. Peter Rajňák
 5. OSPE 5C/151/2015
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 5 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Partizánske
  Judge – JUDr. Alena Blašková
 6. OSSE 10Cpr/1/2015
  Občianske právo – Pracovné právo
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 5 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Senica
  Judge – JUDr. Milan Trylč
 7. OSPO 1T/27/2015
  Trestné právo – Iné práva a slobody
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 5 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Rastislav Varga
 8. OSKE1 1T/13/2015 – KSKE 7To/19/2016 Public judicial proceeding lasts since

 9. OSMI 15P/368/2014 – KSKE 7CoP/188/2016
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasted since until

 10. OSPB 6C/74/2012 Public judicial proceeding lasts since

  Registering 5 hearings and no judgements.
  Court – Okresný súd Považská Bystrica
  Judge – JUDr. Ladislav Vašut
 11. OSKE1 30Cbi/1/2015 – KSKE 3CoKR/28/2018 Public judicial proceeding lasts since

 12. OSBA1 8C/120/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 6 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Otília Doláková
 13. OSPD 6P/19/2015 – KSTN 5CoP/56/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding lasts since

 14. OSBA5 42C/6/2015 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering 5 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. Renáta Nemčeková, PhD.
 15. OSSN 16C/62/2015 – KSKE 3Co/23/2021
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 16. OSKN 6C/367/2014 Public judicial proceeding lasts since

  Registering 8 hearings and no judgements.
  Court – Okresný súd Komárno
  Judges – JUDr. Agneša Néveryová and JUDr. Mário Pivarči
 17. OSPP 10C/177/2015 – KSPO 20Co/144/2018 Public judicial proceeding lasts since

 18. OSMT 23T/25/2015 – KSZA 3Tos/138/2015 – KSZA…
  Trestné právo – Majetok
  Public judicial proceeding lasts since

 19. OSLC 7C/46/2014 Public judicial proceeding lasts since

  Registering 5 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – Mgr. Peter Straka
 20. OSBA1 34Cb/278/2014
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 6 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Marta Barková
1 – 20 of total 56,307 results (290 ms)