Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 587,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR na zapl. 1.530,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zamedzenie /zákaz/ styku otca s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 85,16 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 70,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 769,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 294 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – F. A.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na plnenie o náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 221,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 82,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 221,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – H. Q.
 20. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 29 527 výsledkov (357 ms)