Results

 1. OSMT 17Cb/151/2009
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Katarína Janotová
 2. MSBA2 15C/61/2010 – KSBA 4Co/192/2011
  Občianske právo – Pracovné právo
  Public judicial proceeding lasted since until

 3. OSRV 8C/98/2012 – KSKE 2Co/321/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Rožňava
  Judges – JUDr. Jarmila Dušáková and JUDr. Oto Jurčo
 4. KSTN 2CoE/311/2012 – OSPD 9Er/893/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 5. MSBA1 8C/5/2009
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Mestský súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Otília Doláková
 6. OSLM 6C/47/2009 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – JUDr. Iveta Žišková
 7. KSBB 16CoE/160/2012 – OSBR 5Er/197/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 8. OSLM 7Er/805/2009 – KSZA 1CoE/13/2013
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 9. OSLV 11RO/280/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Levice
 10. OSRA 6C/68/2012 – KSBB 17Co/42/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 11. OSSI 2Er/1165/2010
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – Mgr. Andrea Poliaková
 12. OSRV 4Cb/17/2012 – KSKE 4Cob/26/2013
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 13. OSBA5 3CbZm/57/2010 – KSBA 3CoZm/17/2011
  Obchodné právo – Zmenky
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSVT 8Er/50/2010 – KSPO 5CoE/129/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 15. MSBA4 9C/214/2010 – KSBA 5Co/181/2011
  Občianske právo – Nájom a podnájom nebytových…
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Mestský súd Bratislava IV
  Judge – JUDr. Juraj Považan
 16. MSBA2 54Cb/95/2012 – KSBA 1Cob/340/2012
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasted since until

 17. MSBA2 52C/183/2010 – KSBA 4Co/317/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 18. OSKE2 29C/66/2010 – KSKE 3Co/170/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judges – JUDr. Janka Mičková and JUDr. Ladislav Duditš
 19. OSDK 4C/8/2010 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Dolný Kubín
  Judge – JUDr. Blažena Stašíková
 20. OSTN 19C/236/2011 – KSTN 6Co/271/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

1 – 20 of total 83,956 results (273 ms)