Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 794,02 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 269,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 656,32 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 699,40 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 795,60 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2.027,76 CZK s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.198,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 11.827,22 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 636,58 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 151,09 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, 191,26 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 659,99 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, 56 290,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 95,55 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1,99 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 69,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 30 637 výsledkov (763 ms)