Date
Number of pages

Results

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 11. Uznesenie Judgement was issued on

 12. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 13. Uznesenie Judgement was issued on

 14. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 15. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 16. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zmenené
  Judgement was issued on

 17. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 18. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 19. Uznesenie Judgement was issued on

 20. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 8,835 results (1,140 ms)