Results

 1. OSKE2 32Cb/75/2007 – KSKE 3Cob/69/2011 – KSKE…
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Jozef Vanca
 2. KSKE 2Co/103/2010 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Court – Krajský súd Košice
  Judge – JUDr. Viera Bodnárová
 3. OSNM 2Er/1185/2011 – KSTN 8CoE/47/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 4. OSPE 4Er/417/2011 – KSTN 2CoE/144/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 5. OSSL 5C/34/2012 – KSPO 2Co/9/2013
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 6. OSMI 9C/80/2006 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – Mgr. Matilda Bodnáriková
 7. OSRV 12Er/309/2006 – KSKE 15CoE/94/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Milan Konček
 8. OSLM 7P/172/2012 – KSZA 10CoP/11/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasts since

 9. OSMI 18Er/225/2010 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Court – Okresný súd Michalovce
  Judges – JUDr. Vincent Svoboda and JUDr. Jaroslava Gederová
 10. OSKK 3C/69/2010 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Court – Okresný súd Kežmarok
  Judges – JUDr. Andrej Kubinský and JUDr. Peter Šamo
 11. OSTN 19C/236/2011 – KSTN 6Co/271/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 12. OSKE2 15C/92/2010 – KSKE 9Co/92/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding lasted since until

 13. OSHE 11Cb/13/2011 – KSPO 2Cob/18/2012
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSPB 6Em/2/2012 – KSTN 17CoE/275/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 15. OSBA5 3CbZm/78/2010 – KSBA 1CoZm/33/2011 – KSBA…
  Obchodné právo – Zmenky
  Public judicial proceeding lasted since until

 16. OSGA 13P/4/2012 – KSTT 24CoP/115/2012
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Public judicial proceeding lasted since until

 17. OSNM 7C/202/2012 – KSTN 17Co/14/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 18. OSRS 3Ro/99/2013 – OSRS 13C/81/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 3 judgements.
  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judges – Mgr. Mária Vojtková and JUDr. Martina Koreňová
 19. OSBA2 16C/198/2012 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Court – Okresný súd Bratislava II
  Judges – JUDr. Hana Posluchová and JUDr. Eva Bieliková
 20. OSBA4 9C/6/2011 – KSBA 2Co/444/2011 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava IV
  Judge – JUDr. Mária Hajdínová
1 – 20 of total 9,687 results (482 ms)