Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov ,
Zmeňujúce Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Krajský súd Banská Bystrica

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Dušan Ďurian

Oblasť právnej úpravy – Občianske právoNeplatnosť právnych úkonov

Forma rozhodnutia – Rozsudok

Povaha rozhodnutia – Zmeňujúce

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Strana - / -
Použite Enter alebo Shift + Enter na posúvanie medzi výsledkami.

Podobné rozhodnutia

Nasledujúce rozhodnutia sú podobné na základe ich oblasti právnej úpravy, formy, povahy a ďalších atribútov. Podobnosť je získaná na základe modelu strojového učenia, a preto nemôžeme ručiť za relevantnosť podobnosti. Ak nájdete nejaké nezhody alebo máte návrhy na zlepšenie, dajte nám, prosím, vedieť na kontakt@otvorenesudy.sk. Ďakujeme.

 1. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 21. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 22. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 23. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 24. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 25. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.