Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 281,04 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 611,19 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na doplatenie poistných… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 201,91 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4650,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplaetnie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Trestný čin - § 289/3a)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – U. I.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – H. O.
 11. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 27 081,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, 27 081,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 389,86 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 735,28 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, 36.240,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 173,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 29 600 výsledkov (541 ms)