Výsledky

 1. JUDr. Jana Škrabáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 566 pojednávaní a 284 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
 2. JUDr. Anna Kovaľová

  1. Predseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 939 pojednávaní a 883 rozhodnutí.
 3. JUDr. Bohuslav Toporcer

  1. Sudca na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 626 pojednávaní a 600 rozhodnutí.
 4. JUDr. Milan Petričko

  1. Sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 566 pojednávaní a 733 rozhodnutí.
 5. Mgr. Milan Varga

  1. Sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 548 pojednávaní a 444 rozhodnutí.
 6. Mgr. Helena Silavecká

  1. Sudca na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 736 pojednávaní a 636 rozhodnutí.
 7. JUDr. Jarmila Badíková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 666 pojednávaní a 1 279 rozhodnutí.
 8. JUDr. Iveta Zelenayová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 796 pojednávaní a 110 rozhodnutí.
 9. JUDr. Marián Sopoliga

  1. Sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 529 pojednávaní a 685 rozhodnutí.
 10. JUDr. Klaudia Kosková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 273 pojednávaní a 1 004 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 473 pojednávaní a 603 rozhodnutí.
 11. JUDr. Bohuslav Padrta

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 808 pojednávaní a 528 rozhodnutí.
 12. JUDr. Janka Richterová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 864 pojednávaní a 777 rozhodnutí.
 13. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 214 pojednávaní a 224 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 25 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 544 rozhodnutí.
 14. Mgr. Daniela Drnáková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 11 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 837 pojednávaní a 498 rozhodnutí.
 15. JUDr. Eva Matulayová, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Partizánske, evidujeme 941 pojednávaní a 844 rozhodnutí.
 16. JUDr. Eva Baranová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 680 pojednávaní a 1 317 rozhodnutí.
 17. JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

  1. Sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 846 pojednávaní a 539 rozhodnutí.
 18. JUDr. Renáta Šišková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 12 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 825 pojednávaní a 2 624 rozhodnutí.
 19. JUDr. Jana Kordošová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 724 pojednávaní a 621 rozhodnutí.
 20. JUDr. Filip Demo

  1. Sudca na súde Krajský súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
1 – 20 z celkovo 276 výsledkov (7 ms)