Výsledky

 1. Mgr. Renáta Gavalcová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 6 pojednávaní a 7 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 151 pojednávaní a 533 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 237 pojednávaní a 71 rozhodnutí.
 2. JUDr. Petra Vysaníková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 224 pojednávaní a 61 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 326 pojednávaní a 182 rozhodnutí.
 3. JUDr. Dominika Rejdovianová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 216 pojednávaní a 1 381 rozhodnutí.
 4. JUDr. Anita Filová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 267 pojednávaní a 268 rozhodnutí.
 5. JUDr. Petra Lacková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 552 pojednávaní a 354 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Martin, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 234 rozhodnutí.
 6. JUDr. Mária Vrtochová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 302 pojednávaní a 448 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 235 pojednávaní a 470 rozhodnutí.
 7. JUDr. Gabriela Klenková, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 462 pojednávaní a 440 rozhodnutí.
 8. JUDr. Simona Mati

  1. Sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 435 pojednávaní a 349 rozhodnutí.
 9. JUDr. Ľubomír Bušík, PhD.

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 482 pojednávaní a 366 rozhodnutí.
 10. Mgr. Peter Pravda

  1. Sudca na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 490 pojednávaní a 789 rozhodnutí.
  2. Neznámy pracovník na súde Okresný súd Galanta, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 133 rozhodnutí.
 11. JUDr. Martin Chlebo

  1. Sudca na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 558 pojednávaní a 506 rozhodnutí.
 12. JUDr. Eva Dosedla

  1. Sudca na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 416 pojednávaní a 706 rozhodnutí.
 13. Mgr. Jakub Obert

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 434 pojednávaní a 364 rozhodnutí.
  2. Neznámy pracovník na súde Okresný súd Bratislava IV, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 44 rozhodnutí.
 14. JUDr. Bc. Mária Šadláková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 15. Mgr. Ina Šingliarová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 217 pojednávaní a 82 rozhodnutí.
 16. Mgr. Eva Krošlák Cmerová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 17. JUDr. Filip Demo

  1. Sudca na súde Krajský súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. JUDr. Tatiana Biedniková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 321 pojednávaní a 163 rozhodnutí.
 19. JUDr. Jana Kordošová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 452 pojednávaní a 431 rozhodnutí.
 20. JUDr. Renáta Pátrovičová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 303 pojednávaní a 766 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 215 výsledkov (4 ms)